foto: PU NG

Piše: C. R.

Danes, 3. februarja po vsej Sloveniji med 7. in 19. uro, po vsej Sloveniji poteka maraton nadzora hitrosti, in sicer se omenjeni nadzor izvaja na 514 lokacijah po vsej državi. Tudi policisti Policijske uprave Nova Gorica danes izvajajo meritve hitrosti na različnih lokacijah na hitri in na glavnih, regionalnih ter lokalnih cestah. Aktivnosti za umirjanje prometa policisti sicer izvajamo skozi vse leto, maraton nadzora hitrosti pa je le eden od načinov, s katerim opozarjamo na nevarnost prehitre vožnje in spreminjanje vozniških navad, da bi bile naše ceste varnejše za vse.

Z doslednejšim spoštovanjem omejitev hitrosti in ustrezno prilagoditvijo vožnje tako razmeram na cesti kot tudi lastnim vozniškim izkušnjam in sposobnostim bi lahko obvarovali marsikatero življenje, saj stopnja poškodb narašča sorazmerno s hitrostjo. Zato v policiji znova opozarjamo – vozniki, prilagodite hitrost svoje vožnje veljavnim omejitvam, pa tudi svojemu vozniškemu znanju in izkušnjam ter razmeram na cesti!

Sicer pa izkušnje iz preteklih let kažejo na to, da policisti na dan poostrenega nadzora ugotavljajo manj prekoračitev hitrosti (maraton nadzora hitrosti v tem trenutku še vedno poteka oz. se bo zaključil ob 19. uri). Prekoračitev hitrosti namreč predstavlja enega najpogostejših vzrokov prometnih nesreč. S takšnimi aktivnostmi želi policija okrepiti zavedanje prometnih udeležencev, da neprilagojena hitrost oz. prekoračitev hitrosti predstavlja veliko grožnjo za nastanek najhujših prometnih nesrečo (predstavlja enega najpogostejših vzrokov prometnih nesreč), zato bi morali biti bolj pozorni na predpisane omejitve hitrosti, hitrost vožnje pa vselej prilagoditi voznim razmeram in lastnim vozniškim sposobnostim.

Bodimo odgovorni, vključimo varnostne ukrepe v svoje vozniške navade, vozimo spoštljivo, previdno in strpno. Življenje je najdragocenejša stvar, ki jo imamo, varujmo ga!