Fotografija je simbolična. (foto: Pixabay)

Piše: C. R.

V nedeljo, 16. januarja 2022, bodo med 12. in 18. uro potekale aktivnosti varne odstranitve letalske bombe, najdene na parceli 633/5 k.o. Tezno oz. na območju Prevorškove ulice 8.

Prebivalci in uporabniki poslovnih prostorov, ki živijo in delajo v oddaljenosti 300 metrov od najdišča neeksplodiranega ubojnega sredstva naj do 10:30 ure, ko je odrejen ukrep evakuacije, zapustijo svoje domove in poslovne prostore ter umaknejo svoja motorna in druga vozila. Za namen varne odstranitve vozil so na razpolago parkirni prostori ob križišču Zagrebške ceste in Poljske ulice (zahodna stran športnega igrišča Kovinar).

Evakuacijski sprejemni center za prebivalce bo urejen v avli Osnovne šole Martina Konšaka na Prekmurski ulici 67.

Predvidoma ob 12. uri bo sprožena sirena z znakom za splošno nevarnost. Po končanem postopku deaktiviranja bombe bo sprožena sirena za preklic nevarnosti. Po preklicu nevarnosti se lahko občani, ki so bili evakuirani, vrnejo v svoje domove.

Vse občane, ki živijo na območju evakuacije naj s seboj vzamejo osebne dokumente in denar, morebitna zdravila in nujne medicinske pripomočke ter druge nujne življenjske potrebščine. Pred odhodom naj izključijo gospodinjske aparate in naprave, zaprejo okna in vrata, ugasnejo luči in zaklenejo prostore, vozila pa umaknejo v garažo ali na drugo ustrezno mesto. Poskrbijo naj za male hišne živali, jih zaklenejo v prostor in poskrbijo, da bodo imeli vodo in hrano ali jih odpeljejo na varno mesto. V radiju 600 m bo omejeno gibanje, kar pomeni, da so prebivalci lahko v svojih domovih, vendar jih v času med sproženima sirenama ne smejo zapustiti. 2 V času evakuacije bo veljala popolna zapora cest v radiju 600 metrov od najdbe neeksplodiranega ubojnega sredstva. Ceste bodo zaprte od 11. ure dalje in predvidoma do 18. ure oz. do konca intervencije. V prilogi je odredba o evakuaciji, kjer so razvidni tudi naslovi stanovanjskih in poslovnih objektov, ki morajo biti v času odstranjevanja letalske bombe izpraznjeni.

Na MO Maribor občane prosijo za upoštevanje navodil pristojnih služb.