Vdor proticepilcev v studio RTV. (foto: Twitter)

Piše: C. R.

Policisti Policijske uprave Ljubljana zadnje mesece v skladu z 28 členom Zakona o javnih zbiranjih (ZJZ) spremljajo potek protestnega shoda, ki poteka pod sloganom »Miroljubno zborovanje za osvoboditev, očiščenje, preporod RTV Slovenije« in se vsakodnevno odvija na Kolodvorski ulici v Ljubljani. Protestni shod je skladno s 7. členom ZJZ prijavljen na Policijski postaji Ljubljana Center. Red na javnem shodu je skladno z 10. členom ZJZ dolžan zagotavljati organizator.

V mesecu juliju 2021 so policisti na omenjenem shodu zaznali tri kršitve, med njimi tudi vstop v stavbo Radio televizija Slovenija (RTV), v katerih so protestniki kršili javni red in mir, ter niso upoštevali ukrepov varnostnikov. Policija je konec meseca julija prejela prijavo za nadaljevanje shoda na Kolodvorski ulici Ljubljana.

Policijska postaja Ljubljana Center je po preučitvi prijave z dne 27.7.2021, na podlagi preteklih kršitev, nedefiniranega kraja shoda ter zaradi pomanjkljivih podatkov o zagotavljanju varnosti, že naslednji dan po prejemu prijave skladno z 19.členom ZJZ odstopila Upravni enoti Ljubljana in predlagala prepoved shoda , ker po oceni policije organizator ni izkazal zadostnih ukrepov za zagotovitev varnosti in reda na shodu. Upravna enota Ljubljana je sklicala ustno obravnavo na kateri so bile s strani predstavnikov policije predstavljeni dogodki, kršitve ter okoliščine na katerih je temeljila ocena policije, da organizator na shodu ne zagotavlja ustrezne varnosti in reda in da v obdobju veljavnosti odlokov povezanih z izvajanjem ukrepov za preprečevanje nalezljive bolezni COVID lahko pride do ogrožanja zdravja udeležencev in drugih ljudi.

S sklepom, je dne 30.7.2021 Upravna enota Ljubljana postopek za prepoved shoda ustavila, ker pogoji za prepoved javnega shoda niso izpolnjeni in vrnila vlogo za dovolitev javnega shoda nazaj na Policijsko postajo Ljubljana Center. Policisti so bili na podlagi odločitve upravne enote skladno z 28. členom ZJZ dolžni zagotoviti, da shod ne bo moten oz. oviran. Policisti so občasno, skladno s 36.členom ZJZ nadzirali izvajanje določil ZJZ.

Skladno s prijavo je v obdobju veljavnosti prijave, organizator do 31.12.2021 dolžen zagotavljati red na shodu z 12 reditelji.

3.9.2021, okoli 20.30 ure je bila policija obveščena, da je nekaj oseb na silo vstopilo v stavbo Radio televizija Slovenija na Kolodvorski ulici 2, Ljubljana. Pri tem niso upoštevali ukazov varnostnika, zaradi česar so na kraju posredovali policisti, ki so vzpostavili javni red ter protestnike ostranili iz prostorov RTV. Pri tem so ugotovili 44 kršitev javnega reda in miru, 18 kršitev Zakona o zasebnem varovanju, 26 kršitev Zakona o javnih zbiranjih, ter 2 kršitvi Zakona o osebni izkaznici. Prav tako so policisti zasegli zvočne naprave z namenom zagotovitve javnega reda in miru. Policija je skladno s 33.členom ZJZ shod razpustila.

Zaradi navedenega dogodka in okoliščin, ki po oceni policije ne omogočajo varne izvedbe shoda, bo policija pristojnemu organu ponovno predlagala izrek prepovedi nadaljevanja shoda.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o dogodku in bodo v primeru dodatno ugotovljenih ukrepali skladno z zakonodajo, še sporoča PU Ljubljana.